TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUT
TUKI- JA YLLÄPITOPALVELUT

tuki- ja ylläpitopalvelut

Tarjoamme asiakkaillemme tuotteistettuja tuki- ja ylläpitopalveluja identiteetin- ja pääsynhallinnan ympäristöjen häiriö- ja muutostilanteisiin.

 

Tuotteistettujen tuki- ja ylläpitopalvelujen avulla voit varmistua siitä, että ympäristösi vastaa liiketoiminnan tarpeisiin ja aina käytettävissä. Tuki- ja ylläpitopalvelun avulla voit varmistua myös ympäristön jatkuvasta kehityksestä. 

 

SUUNNITTELU- JA KOULUTUSPALVELUT

 

Palvelujamme täydentävät suunnittelu- ja määrittelypalvelut sekä tekninen- ja loppukäyttäjäkoulutus. Järjestämme asiakasyrityksillemme räätälöityjä kursseja ja työpajoja.

 

 Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi, kun tarvitset apua uuden tai olemassa olevan identiteetin– ja pääsynhallinnan ympäristön suunnitteluun tai kehitykseen. Autamme asiakkaitamme ottamaan tehokkaammin hyödyn irti olemassa olevasta järjestelmästä sekä tuomme apua tulevaisuuden ratkaisujen ja palvelujen suunnitteluun.

Työpajoissa käymme läpi, miten parhaiten automatisoida kohdejärjestelmien käyttöoikeushallintaa lähdetiedon, kuten HR-järjestelmän avulla.

Totteistetut työpajamme voivat sisältävät seuraavia asioita:

  • Katsaus identiteetin- ja pääsynhallinnan toteutuksiin, miksi ja miten?
  • Työroolien hyödyntäminen käyttöoikeushallinnassa
  • Kohde- ja lähdejärjestelmien läpikäynti, miten ja mitä kannattaa automatisoida
  • Käyttötapausten tunnistaminen
  • Vaatimustenmukaisuus (compliance)
  • Ulkoisten käyttäjien hallinta
  • Itsepalveluasteen nostaminen