SMART IDENTITY PORTAL
SMART IDENTITY PORTAL

smart identity portal

Smart Identity Portal on moderni, pilvipohjainen käyttöoikeushallinnan palvelu.Voit automatisoida erilaisten käyttäjäryhmien työrooliin perustuvan käyttöoikeushallinnan nopeasti ja kustannustehokkaasti.Myös ulkoisten käyttäjien käyttöoikeudet on nyt saatavilla tehokkaasti hallintaan. Palvelu auttaa uuden EU-tietosuoja-asetuksen vaatimusten täyttämisessä.

 

 

Smart Identity Portalin avulla voit automatisoida erilaisten käyttäjäryhmien käyttöoikeushallinnan nopeasti ja kustannustehokkasti. Tyypillisimmät käyttötapaukset ovat portaalissa oletuksena eli esimerkiksi työsuhteen aikaisten käyttöoikeuksien elinkaarenhallinta yleisimpiin palveluihin kuten AD ja Office 365, erilaisten jakelu- ja verkkoryhmien hallinta sekä käyttäjien mahdollisuus hallita itsepalveluna omia tietojaan. Lähdejärjestelmänä voi olla esimerkiksi yrityksen HR-järjestelmä. Työroolien määrittely tehdään organisaation eri sidosryhmien kanssa käyttöönoton yhteydessä.

 

Enterprise versiossa on myös mahdollisuus toteuttaa helposti erilaisia työnkulkuja, kuten uuden laitteen, roolin tai kulkuoikeuden tilaaminen. Työnkulkujen toteutus on helppoa ja nopeaa valmiiden lomakepohjien avulla.

 

Myös ulkopuolisten käyttäjien hallinta helpottuu, kun käyttäjät saadaan yhden hallinta työkalun piiriin. Smart Identity Portal palvelu tuo helpotusta käyttöoikeushallinnan auditointiin; voit ajaa raportit koko organisaatio tai osasto-tasolla. Palvelu tuo helpotusta myös lisenssiomaisuudenhallintaan, kun käyttöoikeudet poistuvat automaattisesti eri järjestelmistä, näin myös turhat lisenssit saadaan hallintaan.