Digitalisaatio 360 

ekosysteemit keskiössä

 

Aika: 13.2.2020 klo. 12.30 - 18.00

Paikka: Ruotsin suurlähetystö, Helsinki

Osoite: Pohjoisesplanadi 7 A (sisäänkäynti vain täältä)

Pulsen Integration ja Efecte järjestävät 13.2.2020 Digitalisaatio 360 - ekosysteemit keskiössä -seminaarin Ruotsin suurlähetystössä, Helsingissä.

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 

Menestyäkseen digitaalisessa maailmassa yritysten on tarjottava asiakkailleen yhä parempia palveluja. Digitaalinen transformaatio mahdollistaa yrityksille keinon kasvaa ja tehostaa prosessejaan. Miten sitten lähteä käytännön toimiin? Seminaarissa kerromme käytännön esimerkein, miten onnistua digitaalisen alustan perustan, eli digitaalisten identiteettien rakentamisessa, olivatpa ne sitten ihmisiä tai vaikkapa sensoreita. Käymme myös läpi miten juridiset sopimukset menevät uusiksi digitalisaation myötä. Tilaisuus pidetään upeassa Ruotsin Helsingin suurlähetystössä. 

 

 Agenda:

 

Ilmoittautuminen klo. 12.30 -12.50 välillä

 

klo. 13.00 Suurlähettilään tervehdys

 

klo. 13.15 John Torgersson, CEO, Pulsen Integation Oy, Ecosystems are a winning concept

 

Luonnontieteiden innoittamana on myös yrityksen toimintaympäristöä totuttu ajattelemaan ekosysteeminä. Ekosysteemissä eri osapuolet toisaalta kilpailevat samasta elintilasta mutta toisaalta ne myös tukevat ja suojelevat toisiaan vieraslajeilta, eli ulkoisilta kilpailijoilta. Yrityksen kannalta ehkä merkittävintä on kuitenkin se, että hyödyntämällä ekosysteemin tarjoamia palveluita, voi kukin yritys keskittyä oman ydintoimintansa kehittämiseen ja saavuttaa skaalaetuja. Digitalisaatio puolestaan mahdollistaa ekosysteemiin perustuvia uusia ansaintamalleja.

 

John Torgerssonin havainnollistaa ekosysteemejä juuri kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden näkökulmasta hyödyntäen historiallisia ja maantieteellisiä esimerkkejä. Ekosysteemejä on aina ollut ja niiden tuomat kilpailuedut ovat luoneet pitkäkestoisia menestystarinoita. Samalla kilpailu elintilasta on kehittänyt elinvoimaisuutta muuttuneissa olosuhteissa.  Digitalisaation myötä on jokaisen organisaation aika tarkistaa asemansa ekosysteemissä ja joko pyrittävä ravintoketjun huipulle tai tulla syödyksi. (esitys on englanninkielellä).

 

klo. 13.35 Niilo Fredrikson: CEO, Efecte: Saas -palvelut digitalisaation mahdollistajana

 

Digitalisaatiolla on näkyvä vaikutus sekä yritysten ansaintamalleihin että niiden tuotantoon. Uusille ansaintamalleille on tyypillistä, että usein yrityksen tarjoamat palvelut ovat kooste yrityksen ekosysteemin tarjoamista osapalveluista, ja yrityksen tärkein tehtävä on luoda näistä omille asiakkailleen parhaiten lisäarvoa tuottava kokonaisuus. Alansa johtavat toimijat toimialasta riippumatta pyrkivät luomaan oman ekosysteeminsä ja markkinapaikkansa, koska toinen mahdollisuus on tyytyä alihankkijan rooliin ja mukautua alan johtavien toimijoiden määrittämiin pelisääntöihin

 

Niilo Fredrikson kertoo oman näkökulmansa digitalisaatiosta palveluiden maailmassa sekä Efecten roolista tässä kehityksessä. Efecten kokonaisratkaisut luovat pohjan ”digitalisaation toiminnanohjausjärjestelmälle”, joka mahdollistaa palveluistumisen, ekosysteemien hallinnan ja markkinapaikkojen luomisen.

 

klo. 14.00 Kari-Matti Lehti, osakas, asianajaja HPP Attorneys

Juridiset sopimukset uusiksi digitalisaation myötä

 

Aikana ennen digitalisaatiota, oli sopimukset useimmiten kahden osapuolen välisiä. Sopimusosapuolina oli esimerkiksi ostaja ja myyjä tai työntekijä ja työnantaja. Digitalisaation synnyttämien uusien ansaintamallien myötä nämä sopimusrakenteet ovat muuttuneet. Nyt osapuolina voivat olla palveluita käyttävät, palveluita välittävät ja palveluita tuottavat osapuolet sekä erilaiset teknologiatoimittajat. Liitokset voivat olla myös ns. spontaanisti syntyviä, jossa palveluita käyttävä loppuasiakas ottaa digitaalisen alustan tarjoamia palveluita reaaliaikaisesti käyttöönsä.

 

Kari-Matti Lehti kuvaa miten digitalisaatio vaikuttaa sopimuksiin sekä yritysten vastuisiin ja riskeihin. Keskeistä on myös, kuinka digitalisaatioon liittyviä sopimuksellisia, lainsäädännöllisiä sekä kaupallisia vastuita ja mahdollisuuksia voidaan tunnistaa ja kuinka niitä pystytään sopimuksilla hallitsemaan.

 

klo. 14.45 Kahvitauko

 

klo. 15.00 Miika Soininen, Manager, IT and Digital Service Development at Ponsse Oyj

Case Ponsse: Digitalisaatiota asiakaslähtöisesti ilman hype-termejä

 

Teollisuus on ollut edelläkävijä monessa mielessä jo teollisuuden vallankumouksesta hajautettuihin tuotantoketjuihin ja reaaliaikaiseen tiedon hyödyntämiseen. Tänä päivänä elämme teollisuuden neljättä vallankumousta, jossa palveluista on tullut osa tuotetta ja tuotteista on tullut palvelujen aktiivisia käyttäjiä. Ponssen toimitusketjussa sekä Ponssen valmistamissa metsäkoneissa syntyy joka sekunti valtava määrä IoT dataa. Teknologia luo mahdollisuuksia kehittää palveluliiketoimintaa ja menestyminen edellyttää entistä tiiviimpää integraatiota. Onnistumisen kannalta tärkeitä mittareita on laatu, tehokkuus, koneen käyttöasteen optimointi ja huoltotoimenpiteiden oikea aikaisuus.

 

Miika Soininen kertoo, mitä on digitalisaatio konkreettisesti, kun jätetään hypetermit pois, laitetaan kädet saveen ja katsotaan avoimin mielin miten asiakkaita voidaan palvella paremmin.  Silloin ytimessä on IoT:n ja datan lisäksi vahvasti ihmisten osaamisen kehittämien, toimintamallit ja kyky oppia pois vanhasta.

 

klo. 15.45 Pekka Hagström, Lead architect at Pulsen Integration Oy

Digitalisaation vaatima hallintajärjestelmä

 

Digitalisaation toteuttamiseksi tarvitaan digitaalinen alusta, jossa monen eri organisaation tuottamat palvelut ovat ”plug-and-play” periaatteella muiden käytettävänä. Digitaalisen liiketoiminnan ”omistaja” säätää pääsyä näihin palveluihin ja kontrolloi näiden palvelujen käytöstä syntyvää rahavirtaa. Tämän takia digitaalisen alustan hallinta mielletään usein digitalisaation ERP:ksi. Keskeinen vaatimus tälle hallinnoinnille on mm. digitalisaation tuomien uusien asiointimallien mahdollistaminen – Miten kontrolloida ekosysteemissä olevien erityyppisten sidosryhmien pääsyä sähköisiin palveluihin? Miten toteuttaa erilaisiin valtakirjoihin perustuva asiointi? Miten ulkoistaa hallinnointi ekosysteemin sidosryhmille niin, että jokainen voi säätää omien käyttäjiensä pääsyä sopimusten sallimissa rajoissa? Miten luoda koko ekosysteemin kattavat federaatiot? Miten säädetään näkyvyyttä niin, että ekosysteemin jokainen palveluntarjoaja näkee ainoastaan itselleen kuuluvat asiat?

 

Pekka Hagströmin esitys kuvaa käytännönläheisen mallin, joka havainnollistaa ratkaisun digitalisaation asettamiin haasteisiin. Tällä mallilla pystytään hallinnoimaan yrityksen sidosryhmien pääsyä sen tuottamiin ja välittämiin palveluihin, jossa digitaalinen alusta on keskiössä.

 

klo. 16.30 Cocktailit, Buffet illallinen ja verkostoitumista suurlähetystön juhlasalissa

klo. 18.00 Tilaisuus päättyy

 

Tervetuloa!

 

 

Tilaisuuden puhujat JA ESITTELYT:

 

Miika Soininen

Miika Soininen, Manager, IT and Digital Service Development at Ponsse Oyj

Miika Soininen vastaa Ponssella globaalista IT:n ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Hänellä on monipuolinen kokemus asiakaslähtöisestä palveluiden kehittämisestä ja liiketoimintalähtöisten IT -ratkaisuiden toteuttamisesta. Miika haluaa löytää asioihin uuden näkökulman ja hyödyntää teknologiaa tuottamaan parempia palveluita sekä helpottamaan ihmisten työtä.

 

HPP-Kari-Matti-Lehti

Kari-Matti Lehti, Partner at HPP Attorneys Ltd

Kari-Matti Lehti on yksi Suomen johtavista informaatioteknologiaan ja ulkoistuksiin erikoistuneista juristeista. Hänellä on pitkä kokemus erityisesti sopimuksiin, ulkoistuksiin, immateriaalioikeuteen ja tietosuojaan liittyvissä asioissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Hän on perehtynyt laaja-alaisesti erityisesti kaupallisiin sopimuksiin liittyviin järjestelyihin, strategioihin ja niiden implementointiin. Tietoviikko-lehti on valinnut Kari-Matin useita kertoja Suomen vaikutusvaltaisimpien ICT-alan vaikuttajien joukkoon.

 

 

john-torgerson (1)-1

John Torgersson, CEO, PUlsen Integration Oy

John Torgersson on toiminut pitkään digitalisaatio hankkeissa. Hänellä on pitkä kokemus sekä integraatioiden- että prosessien kehittämisestä isoissa kansainvälisissä hankkeissa. John on työskennellyt sekä asiantuntijana, kehittäjänä kuin myös liiketoimintajohdossa uransa aikana. John toimii sekä Suomen että Ruotsin Pulsen Integrationin toimitusjohtajana.

 

 

Niilo_Fredrikson

Niilo Fredrikson, CEO at Efecte Plc

Niilo on intohimoinen teknologian ja kasvun mahdollistaja. Hän toimii Efecten toimitusjohtajana mahdollistaen yritysten digitaalisen transformaation ohjelmistojen avulla. Niilo aloitti Efecten hallituksessa
vuonna 2017 ja on toiminut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2018. Taustalla yli kymmenen vuoden vankka kokemus johtotehtävistä globaaleista ohjelmistoyhtiöistä kuten Microsoft. Niilo aloitti uransa pienten startupien perustajana ja kasvattajana ja kuvaileekin itseään edelleen sydämeltään yrittäjäksi.

 

 

Pekka Hagström

Pekka Hagström, Lead architect, Information security at Pulsen Integration Oy

Pekka Hagström on toteuttanut monia IAM-ratkaisuja viimeisten 20 vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa. Hän on myös toiminut keskisuuren IT-palveluntarjoajan CSO:na 5 vuoden ajan. Suurimmassa IAM-toteutuksessa on nykyään yli miljoona käyttäjää, useita erillisiä palveluntarjoajia ja se on ollut toiminnassa yli 15 vuotta.