Käyttö- ja pääsyoikeushallinta tehostaa Lahden ammattikorkeakoulun toimintaa

Käyttö- ja pääsyoikeushallinta tehostaa Lahden ammattikorkeakoulun toimintaa

”Käyttäjätunnuksiin liittyvien tukitarpeiden määrä on vähentynyt jopa 80 prosenttia.”

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on noin 5.000 opiskelijan ja noin 450 työntekijän korkeakoulu, jossa käytetään oppimiseen sekä opetukseen yhä enemmän modernia tekniikkaa sekä virtuaalisia ratkaisuja. Automatisoitu käyttö- ja pääsyoikeushallinta on tehostanut opetusta ja lisännyt opintojen joustavuutta. Etäopetusta on yhä enemmän, ja LAMK tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun kursseja noin 900 opiskelijalle joista osa jatkaa tutkinto-opiskelijoina käyttäen samaa käyttäjätunnusta.

 

”Uudistimme IT-infrastruktuurimme ja tarvitsimme käyttäjähallinnan ratkaisun LAMKin organisaatiorakenteen muuttuessa osakeyhtiöittämisen yhteydessä. Pulsen tarjosi hyvän konseptin ja valmiin paketin käyttäjähallinnan toteuttamiseen. He ryhtyivät nopeasti toimeen ja toivat meitä askarruttaviin ongelmiin ratkaisuja pöytään. Yhteistyömme on toiminut koko ajan hyvin”, sanoo LAMKin tietohallintopäällikkö Sari Laaksonen.

Pulsen Integrationin asiantuntijat suunnittelivat ja toteuttivat korkeakoulun tarpeisiin käyttö- ja pääsyoikeushallinnan, joka on tehostanut uusien opetusmenetelmien käyttöä sekä parantanut palveluiden laatua.

Yhden tunnuksen politiikka

LAMK valitsi ratkaisuksi AD-ympäristöön integroidun Microsoft Identity Managerin, jonka piirissä on noin 7.000 käyttäjää. Noin 1.300 uutta opiskelijaa aloittaa vuosittain tutkintoon tähtäävät opinnot.

”Kaikki henkilöt, joilla on työ- tai harjoittelusopimus LAMKin kanssa sekä kaikki opiskelijat ovat päässeet vuodesta 2017 lähtien suurimpaan osaan tarvitsemistaan tietojärjestelmistä ja palveluista sekä verkko-opetusaineistoihin yhdellä käyttäjätunnuksella. Sama tunnus toimii eri palveluissa, ja sillä voi muun muassa kirjautua verkko-oppimisympäristöön sekä ilmoittautua opintojaksoille ja kursseille”, kertoo LAMKin ICT-suunnittelija Joni Ryhänen.

 

Tunnukset hoituvat automaattisesti. Jos henkilön tilanne muuttuu, eli hän siirtyy vaikka avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi, hänellä säilyy sama tunnus. Tämä helpottaa opiskelijoita. LAMKissa on myös runsaasti ulkomailla vaihdossa olevia opiskelijoita, jotka käyttävät ulkomailla LAMKin tietojärjestelmiä ja palveluita sekä hallinnoivat käyttäjätunnustaan. Opiskelija voi ottaa käyttäjätunnuksen käyttöön itserekisteröinnillä. Tunnukset lakkaavat toimimasta automaattisesti opintojen, harjoittelun tai työsuhteen päättyessä. Office 365 -lisenssien käyttöä voidaan tehostaa käyttäjähallinnan kautta.

 

”Käyttäjätunnuksiin liittyvien tukitarpeiden määrä on vähentynyt LAMKin organisaatiossa jopa 80 prosenttia. IT:lle jää aikaa keskittää voimavaroja muuhun. Virheet tulevat lokien kautta nopeasti näkyviin, ja voimme ryhtyä ripeästi korjaaviin toimenpiteisiin. Korjaaminen on kuitenkin usein todella työlästä, eli meiltä säästyy nyt aikaa muuhun tekemiseen”, kertoo Ryhänen.

Yhä laadukkaampia palveluita

Microsoft Identity Manager integroitiin Pulsenin toimesta Opetushallinnon Peppi-tietojärjestelmään vuonna 2018. Opiskelijoiden tietojen pääjärjestelmä on Peppi, henkilöstön tiedot hallinnoidaan HR-järjestelmässä.

 

”Pulsenin asiantuntijoilla oli kokemusta vastaavasta hankkeesta, ja tämä projekti saatiin valmiiksi parissa kuukaudessa. He auttoivat meitä integroimaan myös henkilöstömme uuden tietojärjestelmän käyttäjähallinnan piiriin”, kertoo LAMKin suunnittelija Annamaria Ahonen. ”Käyttäjähallinnan avulla eri palvelut integroituvat toisiinsa. Käyttäjä voi valita itselleen sopivimman tavan ja välineen oman tilanteensa mukaan. LAMK Appista opiskelijat näkevät myös mobiilisti omat Pepin ilmoittautumisiin perustuvat lukujärjestykset, tai voivat hakea tietoa eri ryhmille tai tiloille Peppiin tehdyistä varauksista. LAMK App on integroitu myös muihin järjestelmiin, ja opiskelija saa tietoa myös verkko-oppimisympäristöstä tai kirjastojärjestelmästä.”

Opetustyö tehostuu, ja neuvonnan tarve vähenee. Virtuaaliset työtilat saadaan helpommin käyttöön. Itsepalvelua pyritään edistämään, ja opiskelijat voivat jo nyt vaihtaa salasanoja itse.

”Opiskelijatiedot ja käyttäjätunnukset ovat koko ajan tasalla. Tiedämme mihin kukin pääsee käsiksi, ja voimme luottaa pääsynhallintaan. Käyttäjät voivat myös tarkistaa oman henkilödatan Pepistä GDPR:n mukaisesti ”, korostaa Ahonen.

 

Pulsen tarjoaa LAMKille tukipalvelua sekä asiantuntemusta ympäristön kehittämiseen. ”Laadukkaiden palveluiden tuottaminen vaatii hallittua integraatioiden lisäämistä sekä tehokasta käyttäjähallintaa”, kertoo Laaksonen. ”Haluamme tuoda tunnukset yhä aiemmin opiskelijoiden saataville ja kehittää roolipohjaisuutta helpottamaan esimiestenkin arkea. Pohdimme keinoja, joilla saamme luotua vieraileville luennoitsijoille tunnukset nykyistä kustannustehokkaammin.”

LAMK panostaa kansainvälisyyteen, yrittäjyyteen ja digitalisaatioon sekä tarjoaa muotoiluun, älykkääseen liiketoimintaan, hyvinvointiin, kestävään kasvuun ja kiertotalouden ratkaisuihin liittyvää koulutusta.