Uusien pilvipalvelujen nopea käyttöönotto

Uusien palvelujen nopea käyttöönotto vahvisti Tikkurilan kilpailukykyä

Tikkurila suhtautuu ennakkoluulottomasti ja ennakoivasti IT-palvelujensa kehittämiseen. Yhtiö on edistynyt merkittävästi toimintojensa digitalisoinnissa lyhyessä ajassa. Siinä ovat olleet apuna Microsoftin pilvipalvelut, joita Tikkurila käyttää yhä enemmän. Automatisoitujen itsepalveluprosessien käyttöönotto identiteetin- ja mobiililaitteiden hallinnassa on tuonut uusia mahdollisuuksia liikkuvaan työhön ja laajentanut mobiililaitteiden turvallisia käyttömahdollisuuksia.

 

Lähtötilanne

Tikkurila on Euroopan johtavia maalinvalmistajia ja kuluttajille ja ammattilaisille tarkoitettujen maalien markkinoijia. Vuonna 1862 perustetulla yhtiöllä on pitkät teolliset perinteet. Useassa maassa toimiva Tikkurila työllistää yli 3 000 ihmistä. Yhtiö on omaksunut uudenaikaiset toimintatavat ja IT-infrastruktuurin kehittämismenetelmät. Se suhtautuu kehittämiseen ennakoivasti ja alkoi siksi etsiä uusia tietoturva- ja yhteensopivuusratkaisuja. Tavoitteena oli tehostaa prosesseja, omaksua uusia toimintatapoja ja parantaa tuottavuutta.

 

Tietoturvallisuuden merkitys on kasvanut entisestään mobiililaitteiden käytön ja mobiiliratkaisujen yleistymisen myötä. Yhtiö tarvitsi vanhan, manuaalisiin päivityksiin perustuvan järjestelmänsä tilalle automatisoidun ja helpommin hallittavan identiteetinhallinnan ratkaisun, varmistaakseen tietoturvallisuuden sekä pystyäkseen vastaamaan nopean ja joustavan palvelun vaatimuksiin. Uusi järjestelmä nähtiin Tikkurilassa myös mahdollisuutena ottaa käyttöön uusia pilvipohjaisia työkaluja.

 

Ratkaisu

Microsoft Identity Manager oli Tikkurilalle luonteva valinta, koska yhtiön IT-arkkitehtuuri perustui Microsoftin ratkaisuihin. Yhtiö löysi ratkaisun, joka täytti sen vaatimukset, oli yhteensopiva yhtiön muiden järjestelmien kanssa ja oli helppo ottaa käyttöön. Tikkurila valitsi hankekumppanikseen Pulsen Integration Oy:n.

 

Enterprise Mobility Suite ja Office 365 lisättiin ratkaisuun toteutusvaiheessa, jotta pilvipohjaisia ratkaisuja voitiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja voitiin tarjota palveluja hallitusti eri laitteille. Tikkurila valitsi ensimmäiseksi konserninlaajuiseksi mobiililaitteiden hallintaratkaisuksi Enterprise Mobility Suite -pilvipalveluratkaisun sen helppokäyttöisyyden ja nopean käyttöönoton vuoksi. Vaikka se otettiin käyttöön vasta vuosi sitten, sitä hyödyntävät jo yhtiön kaikki mobiilikäyttäjät eli lähes puolet työntekijöistä.

 

Tulokset

Manuaalisten prosessien automatisointi säästää aikaa ja pienentää kustannuksia välittömästi. Ajan säästäminen on erityisen tärkeää nykyisessä toimintaympäristössä, jossa palvelujen määrä kasvaa jatkuvasti ja käyttöoikeuksien myöntäminen manuaalisesti on käytännössä mahdotonta pitkän odotusajan takia. Keskitetty ja automatisoitu toimintatapa on paitsi tehokkaampi ja turvallisempi myös helpompi sovittaa yhteen muiden järjestelmien kanssa. Automatisoidut toiminnot vapauttavat IT-osaston resursseja sekä helpottavat ja sujuvoittavat salasanahallintaa.

 

Uusien SaaS- ja pilvipalveluratkaisujen nopea, turvallinen ja kustannustehokas käyttöönotto vahvisti Tikkurilan kilpailukykyä. Enterprise Mobility Suite- ja Office 365 -ratkaisujen myötä yhtiö sai käyttöönsä uusia työkaluja. Tietoturvallisuuden ja itsepalveluprosessien ansiosta tärkeät palvelut ja tiedot ovat nyt entistä helpommin mobiilikäyttäjien saatavilla myös toimistoajan ulkopuolella.

 

Lisäksi yhtiö pystyy tarjoamaan työntekijöilleen aiempaa laajemman valikoiman mobiililaitteita ja sovelluksia. Entistä joustavampien ratkaisujen vaikutukset alkavat jo näkyä käytännön työssä. Osa työntekijöistä on todennut, että he voivat hoitaa lähes kaikki tehtävänsä mobiililaitteella.