Tapahtumamme 21.9.2016 - Automatisoitu käyttöoikeushallinta on mahdollistanut Postin nopeat liiketoiminnan muutokset

Ohessa on tilaisuuden videot, aiheina:

Käyttöoikeushallinta ja määräystenmukaisuus (Governance) yrityksissä – mitä asioita on hyvä huomioida lainsäädännölliseltä ja sopimukselliselta kannalta digitalisaation aikakaudella?


Case Posti, Postissa on yhteistyössä HR:n ja ICT:n kanssa jo jonkin aikaa valmistauduttu käyttöoikeuksien ja identiteettien hallintaan digitalisaation laajentuessa


Tärkeimmät huomioitavat asiat automatisoitua käyttöoikeushallintaa ja dynaamisia käyttäjärooleja suunniteltaessa